v4plus2 v4plus2
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR       Ústav územního rozvoje

 

Domů / Home        CZ    EN        Intranet

CZ


Společná strategie územního rozvoje států V4+2

Jedná se o společný dokument zemí V4 (ČR, Polska, Slovenska a Maďarska) a dvou partnerských zemí (Rumunska a Bulharska) v oblasti územního rozvoje a územního plánování. Příprava společné strategie probíhala v letech 2010–2014 prostřednictvím Řídicí skupiny, složené ze zástupců ministerstev jednotlivých zemí zodpovědných za územní rozvoj, a dále Pracovní skupiny, která zahrnovala experty jednotlivých zemí na problematiku územního rozvoje a územního plánování. Pořizovatelem společné strategie bylo za českou stranu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování. Zpracovatelem odborných kapitol a koordinátorem celého dokumentu byl Ústav územního rozvoje.

Témata řešená v rámci dokumentu jsou následující:

Cílem společné strategie je:

Přiložené dokumenty:

Společná strategie územního rozvoje států V4+2


Národní dokumenty územního rozvoje států V4+2

Bulharsko

Česká republika

Maďarsko

Polsko

Rumunsko

Slovensko


Kontakty

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Ing. Filip Novosád, tel.: +420 224 862 279, e-mail: filip.novosad@mmr.cz

Web: Společná strategie územního rozvoje států V4+2


Ústav územního rozvoje
Jakubské náměstí 3, 602 00 Brno
Ing. Elena Fedrová, tel.: +420 542 423 107, e-mail: fedrova@uur.cz

Web: Mezinárodní spolupráce V4+2

XHTML 1.0 valid TOPlist
  Webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 21. 6. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2012–2023